Home
Algemene informatie
Modelschepen
Bestaande zeeslepers
Historische zeeslepers
Supply schepen
Booreilanden
Scheepswrakken
Foto Specials

Technische gegegevens:
-


Lengte o.a.: -
Lengte b.p.p:
-
Breedte:
-
Diepgang:
-
Gewicht:
-
Klasse: -
Max vaar afstand: -
Motoren: -


 

 

 

 

 

 

 

Algemene gegevens:
De zeesleper ‘’m.t. Witte Zee’’ ,ze is gebouwd op scheepswerf J.& k. Smit’s te Kinderdijk,in 1966 voor L. Smit en Co’s Internationale Sleepdienst (International Tug Service) Rotterdam Salvage Department The Netherlands.

Haar zusterschip is, "m.t. Zwarte Zee 4" van 1962 en komt ook van de zelfde scheepswerf als de Witte Zee J.&.k.Smit's te Kinderdijk, Holland.

Ook deze Smit zeesleper heeft haar diensten dikwijls bewezen,toen ze nog niet officieel was overgedragen aan Smit, heeft ze haar eerste berging al achter haar naam gezet.

Dat was bij de berging van de Anco State dit was een Noorse tanker die onderweg was van de Amerikaanse Golfkust naar Pernis,voer in de vroege morgen op 15 September 1966 op de Noorderhoofd,de kaptein van de 9000 brutto ton metende Noor had getracht zonder loods de Nieuwe Waterweg binnen te varen,omdat er vanwege stormachtig weer de loodsdienst was gestaakt.

Deze poging werd de Anco State noodlottig,het schip liep met zijn kop enkele meters vanaf het lichtbaken op de basalt blokken en kwam hierdoor muurvast te zitten.

Onmiddelijk waren de stationsleepboten Vikkingbank en Maasbank onmiddelijk ter plaatse om onder zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden vast te maken.

Het vlot trekken mislukte helaas en men moest wachten op het vogende hoogwatertij s'middags om een uur of half drie.

Het schip had behalve smeerolie, ook zware chemicalien in haar tanks zitten,en door hetstoten van het schip was het niet ondenkbeeldig dat de tanks open zouden scheuren,want als dat zou gebeuren, de ramp niet te overzien zijn,en de gevolgen die daar uit voort kunnen vloeien ook niet.Het schip had het zeer giftige vloeibare goedje acrylonitrile in haar tanks zitten,als dit zich door het lek stoten van de tanks vrij zou komen vermengt het zich met de lucht,vandaar dat men in de wijde omgeving van het gestrande schip alarmfase had afgekondigt.

De grootste bergingsoperatie werd ingezet.

Een unieke operatie, want de Zwarte Zee juist met de bak Tak 8 van Gotenburg in Rotterdam terug gekeerd, zou ook haar splinternieuwe nog niet eens van de werf overgenomen,zusterschip "Witte Zee" naar de hulpeloze tanker Anco State gedirigeerd.

Omstreeks het middaguur was de berging van de tanker in volle gang.

In een baaiert van storm,branding en gronzeeen werden de sleepboten, later werden ook de sleepboten Azie,Schouwenbank en Steenbank,ingezet,heen en weer gesmeten.

Zie de foto's van de hachelijke positie van het schip,en de sleepboten al vechtende in een zware storm om de Anco State te redden.

De volgende dag werdt er een nauwgezet onderzoek ingesteld naar de lading en de toestand van het schip,de voorpiek en een zestal dubbelebodemtanks (gelukkige omstandigheid dat de Anco State deze had) hadden lekkage opgelopen, kon laat in de namiddag toestemming om de Waterweg op te varen,de Anco State voer op eigen kracht naar Pakhuismesteren,Pernis.

Een zeer spectaculair bergingskarwei was tot een goed einde gebracht,ode aan alle bergers van Smit in Rotterdam.

1 2 3 4